Strona www.mechatronika.wm.pb.bialystok.pl
czasowo została zamknięta.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy na strony:

Katedry Automatyki i Robotyki
Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
www.air.pb.edu.pl
 
Kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna
Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
www.eti.pb.edu.pl